„A my, wasz lud, owce waszego pastwiska, będziemy wam dziękować na wieki; z pokolenia na pokolenie, będziemy opowiadać Twoją chwałę”. Psalm 78:13

Przychodzimy do Ciebie, Panie, aby Ci podziękować i uwielbić Cię za dar Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników.

Pobłogosławiłeś nas ponad wszystko, na co mogliśmy liczyć, czego oczekiwaliśmy i na co zasługiwaliśmy. Panie, oddajemy Ci nasze plany obchodów 150-lecia naszego stowarzyszenia.

Oddajemy Ci wszystkich, którzy odegrali rolę w ciągu ostatnich 150 lat istnienia naszego stowarzyszenia, bo wiemy, że to Ty działałeś przez nich.

Niech nic nie przewyższy radości, która przepełnia nasze serca z powodu tych 150 lat bycia częścią Rodziny Salezjańskiej.

Niech marzenie naszego Ojca i założyciela stanie się naszym marzeniem, abyśmy byli wierni obietnicy, którą złożyliśmy, aby wypełnić jego misję w Kościele i zapewnić młodym świetlaną przyszłość.

Dziękujemy Ci za dar Ducha Świętego, który spokojnie prowadzi i ukierunkowuje nasze kroki. Utrzymuj nas w dostrojeniu i świadomości Jego przewodnictwa.

Dziękujemy Ci za Twojego Syna, Słowo, które było od początku, które dla nas umarło i zmartwychwstało.

Dziękujemy za Maryję, naszą Matkę, która prowadziła i wspierała Księdza Bosko w założeniu naszego stowarzyszenia i która nadal jest naszą nieustanną pomocą.

Dziękujemy Ci za Księdza Bosko, naszego Ojca i założyciela, przez którego okazywałeś szczególną miłość i troskę o młodych. Pomóż nam być wiernymi Jego charyzmatowi.

Wierzymy, że nie my Cię wybraliśmy, ale Ty nas wybrałeś i przeznaczyłeś, abyśmy szli i przynosili owoc i aby nasz owoc trwał. (por. J 15, 16)

Przyjdź Duchu Święty, zamieszkaj w nas z Bogiem Ojcem i Synem i udziel nam swojej obfitej łaski, abyśmy się uświęcili i zjednoczyli.

Ojcze, niech Duch, który mieszka w naszych sercach, będzie głosem naszej modlitwy.

Niech prowadzi nas w naszych rozmowach z Tobą, abyśmy odkryli bogactwa Twojej miłości i przemieniali nasze życie Twoją łaską.

Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

Chwała Ojcu i Synowi…

Maryjo Wspomożenie Wiernych…

Święty Janie Bosko…