Ogłoszenia Oświęcim-Zasole


Terminy:

  1. 14-16 czerwca 2024 Dni Duchowości Salezjańskiej w Szczyrku połączone z Kongresem Prowincjalnym i wyborami do Rady Prowincjalnej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

SSW na Zasolu w Oświęcimiu

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników przy parafii Miłosierdzia Bożego w Oświęcimiu na Zasolu zostało założone w 1984 z inicjatywy ks. Bernarda Wajdemana a przyrzeczenia aspirantów w dniu 31-01-1985 przyjął ks. Michał Szafarski. Z biegiem lat liczba członków Stowarzyszenia zmniejszyła się, ze względu na choroby i śmierć niektórych osób, ograniczając liczbę aktywnych członków do 2 osób.

W 2008 roku, z inicjatywy ks. dr. Roberta Bielenia, wznowiono działalność Stowarzyszenia, angażując nowe osoby. Po rocznej formacji, w dniu 24-05-2009, w Kościele Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu przyrzeczenie złożyło 12 osób.

Na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym w dniu 27-06-2009 roku wybrano Radę Lokalną w składzie:

Koordynator oraz Radca ds. formacji –Tadeusz Bednarczyk

Z-ca koordynatora – Krzysztof Graca

Sekretarz – Janina Rochowiak

Administrator – Józefa Kornaś

Radca – Zdzisław Wójcik

Delegat ks. dr Robert Bieleń sdb

Delegatem lokalnym, od wznowienia działalności CL na Zasolu, byli:

– od września 2008 do grudnia 2009 ks. dr Robert Bieleń sdb,

– od stycznia 2010 do sierpnia 2010 ks. mgr Wojciech Zieliński sdb,

– od września 2010 do sierpnia 2016 ks. mgr Krzysztof Rodzinka sdb,

– od września 2016 do sierpnia 2022 ks. mgr Jan Dubas sdb,

– od września 2022 nadal ks. mgr Wiktor Szlęzak sdb

 Kordynatorem, od wznowienia działalności CL na Zasolu, byli:

– od 2009 do 2016 był Tadeusz Bednarczyk

– od 2016 do 2019 był Mariusz Kulka

– od 2019 nadal jest Tadeusz Bednarczyk

Obecnie Stowarzyszenie liczy 23 członków aktywnych.

Aktualny skład Rady Lokalnej:

Koordynator –Tadeusz Bednarczyk

Sekretarz – Józefa Kornaś

Administrator – Jadwiga Wójcik

Delegat ks. mgr Wiktor Szlęzak sdb

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest