SŁOWO NA WIELKI TYDZIEŃ 2022

„Największą radością duchowych synów i córek księdza Bosko jest wrastanie w Chrystusai upodabnianie się do niego. Z tego rodzi się miłość do Słowa i pragnienie przeżywania misteriumChrystusa, które powtarzane jest w liturgii Kościoła, wytrwałe sprawowanie sakramentówEucharystii i Pojednania, wychowujących do chrześcijańskiej wolności, nawrócenia serca, duchaotwartości na drugiego człowieka oraz służby, udział w misterium Paschalnym, otwierającym nanowe rozumienie życia i jego osobistego i wspólnotowego znaczenia, wewnętrznego ispołecznego.”

Karta tożsamości Rodziny Salezjańskiej, art.24

 

Ks. Bosko inspirował sięśw. Franciszkiem Salezym,uznając go mistrzemprostej duchowości, otwartej nawszystkich. Może rodzić zdziwienie, że w dziele „Traktat o Bożej miłości” święty biskup z Genewy mówi o„ekstazie”. Rozumiem, że to słowo nie występuje zbyt często w naszej salezjańskiej duchowości. Jest ono bliższe innym duchowym rodzinom (np. karmelitańskiej). Nie mniej jednak interesujące jest rozróżnienie, który nasz święty poczynił, kiedy opisuje ten duchowy fenomen.  Dla św. Franciszka Salezego są trzy formyekstazy:

– ekstaza rozumowa: zachwyt nad tym, Kimjest Bóg, ale także nad cudownością wielkichdzieł, których dokonał w stworzeniu i do tejpory czyni w ludziach i w historii ludzi; jest tospojrzenie, które dojrzewa, jeśli się przykładado rozważania Słowa: bo to Słowo otwiera oczyi sprawia, że patrzy się na rzeczy oczamisamego Boga;

– ekstaza uczuciowa: to osobistedoświadczania miłości Boga do nas, przez corośnie pragnienie odpowiedzenia na nią iczerpania z niej, stajemy się dyspozycyjnymioddania zdolności i życia dla Jego chwały isprawy Królestwa; zakłada stałe czuwanie,oczyszczanie serca, praktykowanie modlitwy;

– ekstaza działania i życia: dla św. FranciszkaSalezego jest ukoronowaniem dwóchpoprzednich form ekstazy. Ukazuje ona szczodrobliwość i darmowość, któremogą pochodzić jedynie od Boga. Rodzina Salezjańska, w ponownymodczytaniu ks. Bosko Założyciela,przetłumaczyła wymagania duchowości imistyki św. Franciszka Salezego na proste iangażujące sformułowanie: duchowośćcodzienności.Ekstaza jak wyjście z siebie i ukierunkowanie się na drugiego, to na pewno coś odkrywającego i oryginalnego; to doświadczenie kogoś (albo Kogoś), kto pozwala się przyciągnąć.

Drodzy Salezjanie Współpracownicy,

Wielki Tydzień jest najlepszym momentem w ciągu roku by otrzeć o coś co możemy nazwać ekstazą. To są dni w których dokonało się nasze wyzwolenie, mocą śmierci  i zmartwychwstania Jezusa. Niech Wielki Tydzień będzie taki bogaty taki WIELKI by doświadczyć czegoś, co będziemy mogli nazwać ekstazą. Tego sobie i Wam wszystkim życzę…

Ks. Zygmunt Kostka, delegat

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *