WIELKANOCNE ŻYCZENIA 2024

Szczęść Boże,

Drogie Siostry i Bracia w posłudze odpowiedzialnych.

Z chwilą wcielenia Słowa powstało ziarno nowego Izraela – Kościoła, obejmującego wszystkie narody. Grekom, którzy chcieli zobaczyć Jezusa,  tak nasz Pan powiedział: …«Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. (J 12, 23-24) dodając: «Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę». (J 12, 23-24). Słuchający nie rozumieli Go, ponieważ byli na uwięzi tego, który dzieli ludzi między sobą a przez to oddala ich od Boga. Jezus wiedział co musi uczynić aby nas wykupić z niewoli grzechu, pojednać z Bogiem – wypełnić wolę Ojca.

Baranek bez skazy oddał swoje życie, przelewając krew wykupił nas abyśmy, jako wolni, posiadający siebie dawali siebie innym.

Niech Jezus Zmartwychwstały błogosławi nam w naszej służbie dla innych w zwłaszcza dla młodzieży.  

Radosnego Alleluja !!!

życzy

Tadeusz Bednarczyk

Koordynator SSW

Prowincji Krakowskiej

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *